Regulamin

Regulamin

Regulamin grupy Spark

Warunki współpracy z firmami grupy Spark:

- oferta Spark Promotions skierowana jest wyłącznie do klientów końcowych: przedsiębiorstw i instytucji

- wszystkie ceny podane są w złotych za sztukę bez uwzględnienia podatku VAT

- ceny katalogowe nie obejmują kosztów znakowania towarów oraz kosztów transportu

- szczegółowe warunki dostawy i płatności zawsze uzgadniane są przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

- zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku znacznego wzrostu kursów euro i dolara amerykańskiego

- zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia -/+5% zamówionych produktów podlegających znakowaniu

- wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzyga się polubownie; w przypadku braku ugody sądem właściwym jest Sąd Gospodarczy we Wrocławiu